BYGGPRODUKTER2017-11-14T12:20:51+00:00

BYGG

Viab tillverkar  olika komponenter för byggnadsproduktion.
I tak, väggar och golv finns komponenter från Viab.
Exempelvis delar till ventilationssystem och produkter för elektriska installationer.

Vill du veta mer om produkter för byggnadsändamål kontakta

MAGNUS TINGBRATT
MAGNUS TINGBRATTByggprodukter
0322-66 68 34