BYGG

Viab tillverkar  olika komponenter för byggnadsproduktion.
I tak, väggar och golv finns komponenter från Viab.
Exempelvis delar till ventilationssystem och produkter för elektriska installationer.

Vill du veta mer om produkter för byggnadsändamål kontakta

JOEL BOEHM
JOEL BOEHMByggprodukter
072-644 92 61