EFTERBEARBETNING

Viab erbjuder en högre förädlingsgrad när kunden så önskar. Detta bidrar till ökad kostnadseffektivitet för vår kund. Vi har ett flertal unika kundanpassade sammansättningar med funktionsprov.

Tampotryck

Tampotryck är en kostnadseffektiv tryckmetod vid större serier. Vi trycker alltifrån siffror, texter, symboler och företagslogos.

Ultraljudssvetsning

Viab erbjuder ultraljudssvetsning som teknik då det krävs sammanfogning av två plastkomponenter.

Limning

Viab har både manuell och automatisk limning vid sammansättning av flera olika komponenter.

Montering

Viab kan leverera färdiga produkter eller system genom att komplettera formsprutade detaljer med inköpta komponenter. I vår monteringsavdelning  utför vi uppdrag för att avlasta våra kunder tidsödande komponenthantering.