News

Viab byter VD

Viab genomför planerat VD-skifte. Torbjörn Karlsson, som varit VD för Viab bolagen sedan 2012, lämnar nu över till Claes-Henrik Andersson som rekryterades 2016 för att ta över som VD. Bolaget har dessutom nya produktionschefer sedan en tid både i Ulricehamn, Mattias Borgström och Vårgårda, Joel Boehm. Torbjörn kommer att fokusera på Viabs fortsatta tillväxt och nya projekt.

Nästa år firar Viab 25 år och alltsedan starten haft en stabil tillväxt och har idag 60 medarbetare. Innevarande verksamhetsår (maj-16 till apr -17) har det tagit ordentlig fart och hittills en tillväxt på 22% vilket kommer att ge en omsättning på över 90 Mkr vilket medfört en minst lika aggressiv utveckling i maskininvesteringar senaste året. – Jag har försökt påtala att det är nog CH-effekten, säger Claes-Henrik som började på Viab 2016 och skrattar, men de är kloka nog att inse det är snarare effekten av ett tidigare långsiktigt och strategiskt arbete som nu ger resultat.

Viab har sedan 2011 två produktionsenheter, Vårgårda och Ulricehamn. Under det senaste året har tillsatts två nya produktionsledare, Joel Boehm i Vårgårda som arbetat 13 år i verksamheten och Mattias Borgström i Ulricehamn som arbetat 2 år och dessförinnan med produktion i andra verksamheter. Så det blir ett nytt ”gäng” som nu tar sig an framtidens utmaningar för Viab. – Vi har alltid tillgång till Yngves långa tekniska erfarenhet vid behov och det känns väldigt tryggt, säger Claes-Henrik.

Under förra året gick Viab med i Produktionslyftet som är en bred nationell satsning att bygga konkurrenskraft och tillväxt genom tillämpning av principer baserade på Lean. – Det har gett oss värdefulla insikter och kunskaper att utveckla verksamheten successivt mer mot Lean, säger Joel som tillika agerar som daglig s.k. Lean-coach i verksamheten.

-Nu känns verksamheten mogen för att lämna över till min efterträdare att fortsätta utveckla. Nu kan jag enbart fokusera på fortsatt tillväxt säger Torbjörn som fyller 65 i juni men än så länge inte har några planer på att sluta arbeta, Duvorna får klara sig ett tag till avslutar Torbjörn med en glimt i ögat.