Mätning och mättjänster

Granskning, dokumentation och uppföljning

Våra erfarna mättekniker är med tidigt i kundprojekt och granskar ritningar samt stöttar med mätkritik gällande komponenternas mätbarhet. När verktyget är utvecklat och producerat mäter vi in detaljerna, upprättar mätprotokoll och gör eventuella justeringar. Våra mättekniker arbetar tillsammans fram jiggar och fixturer för att underlätta kontroller som behövs i löpande produktion.

Klicka här för läsa mer om 3D-skrivarlösningar hos Viab Vårgårda AB

Ner på
mikroskopisk nivå

På plats i Vårgårda jobbar två mättekniker och vi har alla vanliga handmätverktyg, två koordinatmätmaskiner och mikroskop. Vi arbetar aktivt med mätning tillsammans med våra kunder och det händer även att vi hjälper företag med rena mättjänster.