Om Viab

Viab grundades av Yngve Andersson och Lars Elverskog 1993 och ägs fortfarande av familjen Andersson. Tillsammans hade grundarna lång erfarenhet av plastproduktion och verktygstillverkning. Vi har haft en stadig tillväxt och har utvecklats till en ledande tillverkare av komponenter med höga krav på kvalitet och funktion.

 

Vi på Viab

Människorna på Viab är vår viktigaste tillgång. Oavsett om vi jobbar med företag i bilindustrin eller med innovatören som vill ha ut sin produkt på marknaden märker vi att vår förmåga att bygga personliga relationer är mycket uppskattad. Det är enkelt att komma rätt på Viab och du kan alltid ringa din personliga kontakt för att få snabba besked eller resonera om hur vi kan utveckla samarbetet.

VIAB-webb-3
VIAB-webb-9

Vår produktionsenhet

Hos oss i Vårgårda är tillverkningen inriktad mot industriella komponenter, konsumentprodukter och komponenter till byggindustrin.

Ledning, kvalitet, marknad, försäljning och projektledning finns på huvudkontoret i Vårgårda. Där finns också verkstaden för verktygstillverkning och underhåll.

Kvalitet

Noll fel är ett mål hos Viab där vi arbetar med principer enligt Lean production för att styra kvaliteten i våra processer och produkter.

Fakta

41 medarbetare
37 formsprutningsmaskiner 20 - 330 ton
Omsättning 125 MKR (2022/2023)
Certifierade enligt ISO 9001 samt 14001

Kvalitet

Vad som upplevs som våra produkters kvalitet avgörs av våra kunder och framför allt deras kunder. Det finns sådant kunderna inte skall behöva tänka på, som att beställda produkter ska levereras i rätt antal, i rätt tid, i överenskommet emballage med rätt uppmärkning och med rätt uppgifter på fakturan. De aspekterna av kvalitet måste givetvis finnas med när nya produkter planeras och tas fram. Genom att alltid tänka kvalitet i alla aspekter av vårt arbete kan vi påverka oss själva och sätten vi arbetar på, för att uppfylla kunders och andra intressenters behov och förväntningar.

 

Från behov

För att veta vad kvalitet innebär för dig behöver vi veta så mycket som möjligt om dig och din produkt och vad som förväntas av den. Det inkluderar hur den kommer att användas, i vilken miljö och vad den eventuellt skall passas ihop med. Kvalitet, från produktframtagning, genom framtagning av produktionsprocess och verktyg samt produktion, hantering och logistik, är en kedja där resultatet inte kan bli bättre än den svagaste länken.

VIAB-webb-3

Till användning

När vi vet vilka behov vår kund har kan vi bestämma vilken utrustning och vilka kontroller vi behöver för att kunna uppfylla dessa behov. Då kan vi erbjuda en helhetslösning som inte innehåller några obehagliga överaskningar. Vi har där en möjlighet att förbereda och utbilda berärda personer/funktioner på den nya produkten. Vi har bara en chans att göra ett gott första intryck. Den chansen vill vi ta, genom att skaffa oss bästa möjliga förutsättningar för att få göra det.